SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO SPSK

 im. św. Antoniego z Padwy

w Częstochowie

DLA KANDYDATÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ

POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Od kandydatów do klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego SPSK im. św. Antoniego z Padwy  wymagane jest złożenie w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji:

  1. Kwestionariusz osobowy -do pobrania tutaj
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. Kartę zdrowia ucznia (do pobrania z poprzedniej szkoły).
  5. 3 zdjęcia (opisane- imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce).

Nauka w szkole jest bezpłatna.


W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy:

  • humanistyczna(rozszerzony- język polski, historia,  wiedza o społeczeństwie )
  • informatyczna(rozszerzona- informatyka, matematyka, j. angielski)

W rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy nie obowiązują progi punktowe, o przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna i kolejność złożonych wniosków.

 

Rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie (za pośrednictwem strony  www.slaskie.edu.com.pl/kandydat ) jak również przez sekretariat placówki:

tel. 34- 361 56 96, 512 328 870

adres: Częstochowa ul. Łukasińskiego 24.

 

W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Potrzebne dokumenty proszę o dostarczenie do sekretariatu w tekturowej teczce z odpowiednim opisem. Wzór opisu poniżej.

Wzór opisu teczki liceum do pobrania - plik docx

Wzór opisu teczki liceum do pobrania - plik pdf 

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły - kliknij tutaj