SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Biofeedback

EEG-Biofeedback to nowoczesny, bezinwazyjny trening mózgu pierwotnie stosowany przez naukowców z Ośrodka Badań Kosmicznych NASA. Trening ten wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej.  

Komórki nerwowe mózgu wytwarzają zmieniające się pola elektryczne, które nazywamy falami mózgowymi. Fale mózgowe możemy zmierzyć za pomocą elektroencefalografu (EEG) i dzięki specjalnemu treningowi można je zmieniać. Dzięki EEG – Biofeedback możemy poprawić koncentrację uwagi, zredukować stres, wprowadzać w stan relaksu, nauczyć panowania nad emocjami czy pozbyć się lęku. Biofeedback służy do treningu pilotów, żołnierzy, ma zastosowanie w terapii m.in. dzieci dysleksją, autyzmem czy z ADHD.  

 

Jak wygląda trening EEG-Biofeedback 

Trening EEG – Biofeedback działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Trenujący za pomocą zamocowanych na głowie elektrod i prostej gry komputerowej czy filmu informowany jest o przebiegu fal swojego mózgu. Jeżeli fale mają pożądany przez nas efekt trenujący jest nagradzany, np. dźwiękiem. Dzięki temu mózg uczy się korzystnych dla niego stanów. Trenujący uczy się jak panować nad swoimi falami mózgowymi, jak je hamować lub promować w określonym dla siebie celu. Trenujący nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie jego umysłu jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.  

 

Jak EEG – Biofeedback pomaga w nauce  

Trening EEG-Biofeedback wykorzystywany jest u dzieci z trudnościami szkolnymi typu: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci i spostrzegania, zaburzenia mowy, dysleksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, nerwice, stres, niepokój psychoruchowy, zaburzona samoocena dziecka. W szkole szczególnie wykorzystywane są w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.  

EEG-Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Przed przystąpieniem do treningów wymagane są dokumenty: zaświadczenie o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback, wynik badania EEG, oraz
zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.


Sławne osoby trenujące przy pomocy EEG-Biofeedback

Drużyną najbardziej znaną, która stosuje treningi EEG - Biofeedback jest klub sportowy AC Milan, z polskich drużyn trenuje w ten sposób m.in. drużyna Lecha Poznań. Wśród sportowców innych dyscyplin można wymienić Adama Małysza wraz z całą reprezentacją skoczków polskich, narciarzy austriackich i Hermanna Maiera, gracza NBA Chrisa Kamana czy rajdowca Ralfa Schumachera.


Regulamin treningu EEG Biofeedback

 

1.      Terapią EEG - Biofeedback objęci są uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK w Częstochowie, którzy:

- posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego na objęcie treningami EEG-Biofeedback

- posiadają aktualny wynik badania EEG. Istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnego badania w porozumieniu z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback przy Akademii im. Jana Długosza                     w Częstochowie.

- posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii EEG-Biofeedback (zaświadczenie ważne jeden rok). 

 

2.    Zajęcia EEG-Biofeedback prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę Biofeedback na terenie Szkoły. 

3.    Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: uczeń – terapeuta prowadzący.

4.    O kwalifikowaniu ucznia do Treningu EEG-Biofeedback decydują wskazania zawarte w Orzeczeniu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

5.    Ilość treningów ustalana jest indywidualnie i dostosowana jest do indywidualnych potrzeb ucznia. 

6.    Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego funkcjonowania dziecka.

7. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni.