SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Praktyki podczas Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych 2019

    W tym roku szkolnym uczniowie szkoły Przysposabiającej do Pracy biorą udział w praktykach wspomaganych zorganizowanych w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie na stanowisku pracy szatniarz. Dzięki zdobytemu doświadczeniu uczniowie mogli zaprezentować naszą szkołę podczas Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych  organizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Częstochowie. Uczniowie  otrzymali mnóstwo pochwał. W końcu zadanie nie było proste. Dziennie odwieszali i wydawali ponad 400 kurtek. Nie każdy poradziłby sobie z takim zadaniem, ale w naszej szkole staramy się jak najlepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy.

MBS

http://spsk.czt.pl/art,44,896,,nasz_udzial_w_tygodniu_lokalnych_branz_zawodowych.html