SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Targi pracy i Kariery Zawodowej

  W piątek uczniowie  klas III i klasy II Szkoły Branżowej I Stopnia oraz przedstawiciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy ze Szkolnego Klubu Uczeń Przedsiębiorczy (SKUP się) udali się na Targi Pracy i Kariery. Organizatorami targów był Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

    Dla naszych uczniów zostały poprowadzone zajęcia, na których doradca opowiadał jak i gdzie poszukiwać pracy. Po szkoleniu udaliśmy się bezpośrednio na targi, gdzie nasza młodzież mogła zaznajomić się z aktualnymi ofertami pracy oraz edukacji. 

Galeria