SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Wizyta w piekarni

Część spośród przyszłych absolwentów naszego gimnazjum i szkoły podstawowej zwiedziło dziś piekarnię. Wycieczka zawodoznawcza miała pomóc co niektórym w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru przyszłego zawodu. Praca piekarza jak się okazało nie jest łatwa, ale ten przyjemnie rozchodzący się zapach i przyjazna atmosfera panująca w piekarni sprawiła, że teraz piekarzem chce zostać prawie każdy – łącznie z opiekunem 😊.
     Dzięki życzliwości pana kierownika, uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda cały proces produkcji. Od przesiewu mąki po pakowanie pieczywa i rozdzielanie do transportu. 
    Serdecznie dziękujemy zarządowi Społem oraz panu kierownikowi za życzliwość i oprowadzenie po zakładzie. Uczniom szczególnie podobało się: ciepło (dziś zimny poranek 😊), zapach świeżego chleba, klimat panujący w piekarni, produkcja chleba na zakwasie, (kto preferuje zdrowe odżywianie, powinien mieć to na uwadze).

MBS

Galeria