SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Praca w szatni - można się sprawdzić!

     18 października 2016 r. już po raz kolejny uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w zajęciach praktycznych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie. Praktyki polegają na przysposobieniu do pracy w szatni - przyjmowaniu i wydawaniu odzieży wierzchniej. Nasi praktykanci poradzili sobie wzorowo z powierzonym zadaniem, nie zapominając o uśmiechu i życzliwości. Goście Ośrodka odwzajemniali się tym samym sprawiając, że praca przebiegała nam w radosnej atmosferze. Po skończonej pracy mieliśmy okazję zwiedzić Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, gdzie poznaliśmy zawód bibliotekarza oraz poznaliśmy etapy rejestracji nowego czytelnika.

MKD

Galeria