SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Uwaga, uwaga - prognoza zatrudnienia!

    Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to badanie kwartalne, które ma na celu zmierzenie czy pracodawcy będą zatrudniać czy zwalniać pracowników. Wyniki tego badania  dla II kwartału 2016r. (powtórka dla uczniów i absolwentów z kwartałów :) ) są całkiem pomyślne. Przewiduje się, że zatrudnienie nowych pracowników planuje 18 procent firm i tu co najważniejsze dla nas – najwięcej zatrudnienia przewiduje się w branży budownictwa!  W którym my kształcimy uczniów. Eksperci zapowiadają, że całkiem optymistycznie będzie również w branży restauracyjnej i hotelowej. To bardzo pomyślna dla nas informacja, gdyż w szkole zawodowej mamy również kucharza i cukiernika, a także pomocnika obsługi hotelowej. 

http://r-scale-ea.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p121/i/a14ac55a4f27472c5d894ec1c3c743d2/5c6d3a74-57fb-40f7-9018-389c309a93a3.png?type=1&srcmode=4&srcx=0%2F1&srcy=0%2F1&srcw=940&srch=940&dstw=940&dsth=940