SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Zbiór przepisów dla rodziców, opiekunów

     Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin pt. „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych” przygotowanym w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Publikacja została opracowana przez pracowników Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 
     Niniejsza publikacja jest próbą całościowego spojrzenia na przepisy prawne regulujące funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w obszarze oświaty, zdrowia i pomocy społecznej. Są to obszary przenikające się w życiu codziennym, posiadające jednak odrębne regulacje prawne, co niejednokrotnie utrudnia ich zrozumienie a w konsekwencji także skorzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Przygotowany zbiór próbuje przełamać dotychczasowy schemat podziału na przepisy resortowe, w centrum uwagi stawiając dziecko niepełnosprawne i jego rodziców.
      Przygotowana publikacja skierowana jest do osób pracujących lub opiekujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, w tym ich rodziców, samorządowców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników fundacji i stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, itd. Dzięki upowszechnieniu zapisów prawnych - zespół autorów - liczy na zwiększenie ich dostępności a co za tym idzie możliwości ich efektywnego wykorzystania w pracy i opiece nad niepełnosprawnymi.

Zapraszamy do lektury !!!