SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

P R O J E K T Y

  • Nasza szkoła podstawowa bierze udział w programie Unii Europejskiej „Owoce w szkole” Już drugi rok uczniowie systematycznie otrzymują warzywa i owoce, które wzbogacają ich codzienną dietę w witaminy i minerały.

                                          

 

  • W ramach subwencji oświatowej wyposażono szkolne sale dydaktyczne w nowe komputery oraz  tablice multimedialne, a pracownie technologiczne w nowoczesny sprzęt ułatwiający uczniom nabycie praktycznych umiejętnosci.

 

  • W naszej szkole działa bardzo dobrze wyposażona Pracownia Komputerowa. Pracownia powstała w 2008 roku. Sprzęt, w który jest wyposażona,  został współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Szkoła podstawowa uczestniczy w programie Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka”. Celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży  dobrych nawyków żywieniowych poprzez spożywanie mleka i jego przetworów. 

                

  • Program dla klas I - III "Radosna Szkoła", z ktorego została wyposażona sala do ćwiczeń oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.