SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

     Zajęcia z zakresu Doradztwa Zawodowego mają głównie na cele pomoc w wyborze  kierunku edukacyjnego zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia, oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy przyszłym absolwentom.  

Główne zadania skupiają się na:

 • diagnozowaniu preferencji zawodowej ucznia,
 • udzielaniu indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i zainteresowanym rodzicom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów  w świadomym podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez udostępnianie im informacji i materiałów do pracy  z uczniami itp.

Galeria

 • zajęcia z przy tablicy multimedialnej z Doradztwa Zawodowego
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • DORADZTWO ZAWODOWE