SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

W mocy Bożego Ducha – Z darem rozumu

 

Dar rozumu – to łaska Ducha Świętego, która rozbudza w nas zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli Pana Boga oraz Jego planu zbawienia. 
W encyklice „Fides et ratio” (Wiara i rozum) Ojciec Święty Jan Paweł II naucza, że wiara i rozum to są dwa wiosła, które pomagają człowiekowi zdążać do Boga, do świętości. Dar rozumu jest konieczny, żeby się zbliżać do Boga, aby Go poznać. Człowiek, który pływa po morzu na łodzi, gdy odpycha się jednym wiosłem, to będzie kręcił się w kółko. Potrzebne jest mu drugie wiosło, aby płynąć do przodu – do Boga. Tymi wiosłami są właśnie wiara i rozum. Obydwie te cnoty muszą się uzupełniać, muszą iść w parze. Rozum czasem nas ogranicza, a wiara jest drogą, który prowadzi nas do Boga.  
Jak św. Jan Paweł II codziennie módlmy się o dary Ducha Świętego, szczególnie o dar rozumu:

Dar rozumu – to łaska Ducha Świętego, która rozbudza w nas zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli Pana Boga oraz Jego planu zbawienia. W encyklice „Fides et ratio” (Wiara i rozum) Ojciec Święty Jan Paweł II naucza, że wiara i rozum to są dwa wiosła, które pomagają człowiekowi zdążać do Boga, do świętości. Dar rozumu jest konieczny, żeby się zbliżać do Boga, aby Go poznać. Człowiek, który pływa po morzu na łodzi, gdy odpycha się jednym wiosłem, to będzie kręcił się w kółko. Potrzebne jest mu drugie wiosło, aby płynąć do przodu – do Boga. Tymi wiosłami są właśnie wiara i rozum. Obydwie te cnoty muszą się uzupełniać, muszą iść w parze. Rozum czasem nas ogranicza, a wiara jest drogą, który prowadzi nas do Boga.  Jak św. Jan Paweł II codziennie módlmy się o dary Ducha Świętego, szczególnie o dar rozumu:

Duchu Święty, 

proszę Cię o dar mądrości do lepszego 

poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego 

zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie 

szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 

ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.