SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Z A J Ę C I A    F O T O G R A F I C Z N E

     Nadrzędną ideą programu zajęć z zakresu fotografowania jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Obejmuje on treści zawarte w podstawie programowej i dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczniów. Idea powstania tych oraz treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwalają na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń.

Galeria

  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE