SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

A E R O B I K

    Ćwiczenia ruchowo - muzyczne są ważnym elementem kształtującym nie tylko sprawność fizyczną dziecka, ale również ogólnego jego rozwoju. Ćwiczenia te wyzwalają w uczniach umiejętność swobodnego wypowiadania się gestem i "otwierania" własnej osobowości dla najbliższego otoczenia a także uczą dzieci współdziałania w grupie, dyscypliny, solidarności, współodpowiedzialności.

Galeria

  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik
  • aerobik