SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

M U Z Y K O T E R A P I A      

    Muzykoterapia obejmuje oddziaływanie za pomocą muzyki i jej elementów (dźwięku oraz rytmu) na sferę emocjonalną oraz na ekspresję komunikatów niewerbalnych. Muzyka jest nośnikiem treści o różnym charakterze. Może działać uspokajająco, ale też aktywizująco i pobudzająco.
Wywołuje różne doznania i reakcje, wpływa na zmianę aktywności systemu nerwowego, napięcia mięśniowego, przyśpiesza przemianę materii, modyfikuje oddychanie.

    Dostarcza wielu przyjemnych przeżyć, pobudza do marzeń, poprawia samopoczucie, zapobiega apatii i nudzie. Pod wpływem muzyki dziecko może zmieniać swoje reakcje, które stopniowo stają się mniej chaotyczne i bardziej uporządkowane.

    Wartość terapeutyczną ma zarówno percepcja muzyki (odbiór), jak też muzykoterapia czynna, a zatem tworzenie. W naszej szkole wykorzystujemy szereg instrumentów muzycznych takich jak: tamburyna, kastaniety, bębenki, trąbki, cymbałki, flety, gitary, akordeon, talerze, ksylofony, dzwonki, trójkąty, kastaniety, klekotki i inne.

    Instrumenty kształtują wrażliwość na barwę, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną oraz twórczość, uczą koncentracji uwagi oraz dyscypliny.

Galeria

  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA